Kosten en vergoedingen

De kosten            
De kosten per consult bedragen €95,-. Deze kunt u na afloop van het consult per pinbetaling voldoen. De nota krijgt u per email toegestuurd. Op verzoek kunt u ook een geprinte versie meekrijgen.

Niet nagekomen afspraken en afspraken welke minder dan een (werk)dag van tevoren zijn geannuleerd, worden in rekening gebracht.


Dekking verzekering
Osteopathie valt onder uw aanvullende verzekering. Het hangt van uw polisvoorwaarden af hoeveel u vergoed krijgt. Een overzicht van de vergoedingen vindt u op de website van de beroepsvereniging NVO. 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling (geheel of gedeeltelijk), mits de behandeling wordt uitgevoerd door een geregistreerd osteopaat. De osteopaten van Praktijk Overdam zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) te herkennen aan de gedeponeerde titel D.O.-MRO®.

Verwijzing nodig?
Een verwijzing van uw huisarts of specialist is niet noodzakelijk. Ook niet om door uw verzekering voor gehele of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking te komen, een enkele verzekeraar uitgezonderd. Lees daarop wel uw persoonlijke polisvoorwaarden na. Overigens is goede communicatie met uw arts of specialist aan te raden.


Register
Bij klachten over de behandelend osteopaat kunt u contact opnemen met het secretariaat van het NRO (klik hier voor meer informatie). U kunt natuurlijk ook de osteopaat zelf hierover aanspreken.


https://www.praktijkoverdam.nl/uploads/images/rechterkant/kosten_vergoeding.jpg