Kosten en vergoedingen

De kosten
Tot en met 31-12-2023 bedragen de consultkosten €98,-. Vanaf 01-01-2024 is dit € 105,-.

Deze kunt u na afloop van het consult per pinbetaling voldoen. De nota krijgt u per email toegestuurd. Op verzoek kunt u ook een geprinte versie krijgen.

Niet nagekomen afspraken en afspraken welke minder dan een werkdag van tevoren zijn geannuleerd, worden in rekening gebracht.


Dekking verzekering
Osteopathie valt onder uw aanvullende verzekering. Het hangt van uw polisvoorwaarden af hoeveel u vergoed krijgt. Een overzicht van de vergoedingen vindt u op de website van de beroepsvereniging NVO. 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling (geheel of gedeeltelijk), mits de behandeling wordt uitgevoerd door een geregistreerd osteopaat. De osteopaten van Praktijk Overdam zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) te herkennen aan de toevoeging D.O.-mro.

Verwijzing nodig?
Een verwijzing van uw huisarts of specialist is niet noodzakelijk. Ook niet om door uw verzekering voor gehele of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking te komen, een enkele verzekeraar uitgezonderd. Lees daarom wel uw persoonlijke polisvoorwaarden. Overigens is het om meer dan één reden belangrijk om uw volledig op de hoogte te houden van alle behandelingen die u ondergaat.


Klachten?
Bij klachten kunt u contact opnemen met uw osteopaat. Komt u er samen niet uit of denkt u dat uw osteopaat niet de geschikte persoon is om uw klacht te behandelen, neem dan contact op met het secretariaat van het NRO (klik hier voor meer informatie). Zij brengen u in contact met de juiste persoon of instantie.


https://www.praktijkoverdam.nl/uploads/images/rechterkant/kosten_vergoeding.jpg