De behandeling

Het eerste consult
Tijdens het eerste consult start de osteopaat met een vraaggesprek. De osteopaat is geïnteresseerd in alle facetten van uw klachten, uw algemene gezondheid, essentiële lichaamsfuncties en in al wat in uw leven is voorgevallen dat een onderdeel kan zijn van de optelsom die tot klachten heeft geleid.
Na het vraaggesprek vindt een algemeen (bewegings-)onderzoek plaats. Na dit onderzoek vindt een specifiek osteopathisch onderzoek plaats, waarbij de osteopaat het lichaam onderzoekt op bewegings­stoornissen en bewegingsverlies. De osteopaat bekijkt vervolgens of er een relatie is tussen de gevonden bewegingsstoornissen en uw klacht(en).


Behandeling
Na afloop van het totale onderzoek zal de osteopaat uitleggen wat hij tijdens het onderzoek heeft gevonden en u vertellen of verdere behandeling zinvol is. Wanneer een osteopathische aanpak is geïndiceerd zal tijdens het eerste consult meteen worden gestart met de behandeling. Met diverse manuele technieken tracht de osteopaat de verschillende beperkt bewegende structuren weer mobiel te maken en uw lichaam opnieuw in balans te brengen.

Resultaat
De osteopaat verwacht binnen drie tot vijf behandelingen een reactie van het lichaam. Zo niet, dan zal de osteopaat in veel gevallen voorstellen de behandeling te staken. Bij de behandeling van bepaalde chronische aandoeningen kan het gebeuren dat er meer behandelingen nodig zijn alvorens er een positieve reactie optreedt. Soms is er sprake van blijvende “schade” en komt de patiënt terug voor “onderhoud” om de klachten controleerbaar te houden.


https://www.praktijkoverdam.nl/uploads/images/rechterkant/behandeling.jpg