Wat is osteopathie

Basisprincipes

Osteopathie gaat ervan uit dat lichamelijke klachten kunnen ontstaan door bewegingsverlies van steunweefsel in het hele lichaam. Dit bewegingsverlies kan zijn ontstaan na bijvoorbeeld een val, operatie, zware bevalling, verkeerde voeding, een ontstekingsreactie, etc. Ook langdurige emotionele spanning kan een spanningsverandering van (steun)weefsel veroorzaken met bewegingsverlies als gevolg. Steunweefsel vindt men overal in het lichaam als dragende structuur van vaten en zenuwen, en soms als in meer of mindere mate fixerende structuur.


De basisprincipes van osteopathie zijn als volgt:

  • Structuur en functie zijn aan elkaar gerelateerd
  • The arterial rule ~ optimale doorbloeding zorgt voor de mogelijkheid van een optimale functie
  • Alles draait om beweging in het lichaam: bewegingen geïnitieerd door spierarbeid, bewegingen geïnitieerd door de hartslag, bewegingen door veranderingen in het hersenvocht en de bloedstroom door de veneuze sinussen in de schedel, bewegingen ingezet door de ademhaling.

 

Door training kan de osteopaat met de handen verschillende facetten van beweeglijkheid en de mate van elasticiteit van nagenoeg een structuur binnen het menselijke lichaam met de handen waarnemen, beoordelen en beïnvloeden. Door de beweeglijkheid en elasticiteit te herstellen optimaliseert de osteopaat de doorbloeding en de bezenuwing, en beïnvloedt daarmee het zelfherstellend vermogen van het lichaam.


https://www.praktijkoverdam.nl/uploads/images/rechterkant/osteophatie2.jpg